Kurser

Leda utan att vara chef

 

Vi har alla med människor att göra i olika situationer, vi leder och påverkar andra människor medvetet och omedvetet. Vi säljer hela tiden oss själva, våra idéer, värderingar, mål osv, oavsett roll. Då är självinsikt en grundläggande del för att nå fram. När vi vet mer om oss själva så kan vi förstå hur vi påverkar andra människor i vår omgivning och då kan vi med små justeringar få andra att gå i ”rätt” riktning. Vi sparar även energi och kan fokusera på det som driver oss.

Leda utan att vara chef ger dig grunderna i kommunikation och förståelsen för vem du är som ledare, säljare och medarbetare. Du får teorier och verktyg som gör att du kan leda dig själv och andra. Genom praktiska övningar lär du dig använda coachning och feedback som naturliga verktyg och du lär dig grunderna i att motivera andra. Du får även metoder för hur du styr samtal på ett effektivt sätt. Du kommer även att förstå hur grupper utvecklas för att bli mer effektiva och produktiva. Utbildningen är grundad på beprövade forskningsmetoder och undersökningar.


Ledarskap 2.0/Hållbart ledarskap

Att vara chef kan ofta vara alldeles underbart likväl som tungt, ensamt och ansvarsfullt. Nu har du chansen att gå en ledarutbildning där allt fokus ligger på att utrusta dig som chef med fler och bättre verktyg för ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap som håller över tid, för dig, för ditt företag och för dina medarbetare.

Vilka är förutsättningarna för ett hållbart ledarskap?
Ett hållbart ledarskap är ett ledarskap som håller över tid och klarar alla de utmaningar som dagens arbetsliv innebär. Psykisk ohälsa, effektivitet, lönsamhet, lagkrav, stress, konflikter och förändringsarbete och inte minst – vikten av arbetsglädje.

Att vara chef kan ofta vara alldeles underbart likväl som tungt, ensamt och ansvarsfullt. Nu har du chansen att gå en ledarutbildning där allt fokus ligger på att utrusta dig som chef med fler och bättre verktyg för ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap som håller över tid, för dig, för ditt företag och för dina medarbetare.

Vilka är förutsättningarna för ett hållbart ledarskap?
Ett hållbart ledarskap är ett ledarskap som håller över tid och klarar alla de utmaningar som dagens arbetsliv innebär. Psykisk ohälsa, effektivitet, lönsamhet, lagkrav, stress, konflikter och förändringsarbete och inte minst – vikten av arbetsglädje.